Chi 759 tỷ đồng, DRH Holdings tung dự án phức hợp thương mại và y tế đầu tiên tại khu đông
68 - 2018

Chi 759 tỷ đồng, DRH Holdings tung dự án phức hợp thương mại và y tế đầu tiên tại khu đông

DRH Holdings dự thu 1.100 tỷ đồng từ Symbio Garden, hé lộ 2 dự án bất động sản mới
238 - 2018

DRH Holdings dự thu 1.100 tỷ đồng từ Symbio Garden, hé lộ 2 dự án bất động sản mới

Sẽ có khu phức hợp thương mại, y tế cao cấp
88 - 2018

Sẽ có khu phức hợp thương mại, y tế cao cấp

Công bố dự án Symbio Garden
218 - 2018

Công bố dự án Symbio Garden