DRH Holdings tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB

Trong năm 2018, DRH Holdings tiếp tục đầu tư thêm 117 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần KSB từ 22,3% lên 28,1%.

Những năm gần đây, Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) là công ty liên kết có đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của DRH Holdings.
Trên tiến trình thực hiện định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm phát triển dự án bất động sản và khu công nghiệp, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng theo mô hình Holdings. DRH Holdings đã tiếp tục dành nguồn vốn để đầu tư thêm vào KSB.
Cụ thể, trong năm 2018, DRH Holdings đã mua thành công 2.700.000 cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 13.153.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 28.1%.
Với kết quả hoạt động kinh doanh tích cực của KSB, khoản đầu tư này dự kiến trong tương lai sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả đáng kể đóng góp vào lợi nhuận của DRH Holdings.