DRH Holdings tăng vốn điều lệ lên 609 tỷ đồng

Tháng 08/2018, DRH Holdings phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 490 tỷ đồng lên 609 tỷ đồng.

Kể từ năm 2015, DRH Holdings đã thay đổi định hướng hoạt động sang nhiều lĩnh vực mới đầy thử thách. Theo đó, Công ty tái cấu trúc toàn diện, chuyển hướng mạnh sang hoạt động đầu tư các dự án Bất động sản. Trong các năm tiếp theo, định hướng kinh doanh càng được xác định rõ nét với các lĩnh vực hoạt động bất động sản, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, phát triển khu công nghiệp.
Để phù hợp với định hướng và quy mô ngày càng mở rộng, từ năm 2017 Công ty đã hướng tới chuyển đổi mô hình hoạt động sang Holdings và quá trình này đã được chính thức hoàn tất vào năm 2018.


Xuyên suốt quá trình chuyển đổi mô hình và định hướng kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty đã tăng trưởng không ngừng đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng. Năm 2015, vốn điều lệ công ty đạt 184 tỷ đồng và đến năm 2018, con số này đã tăng lên 609 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 2,3 lần.
Riêng trong năm 2018, các dự án của DRH Holdings đã và đang triển khai đã ghi dấu ấn tích cực trên thị trường. Công ty tiếp tục đẩy nhanh đầu tư các dự án ở Quận 8, Quận 9, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và các dự án tiềm năng khác. Đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng cao, tháng 8/2018, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu và cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, đưa vốn điều lệ từ 490 tỷ đồng lên 609,99 tỷ đồng.
Đây là nền tảng năng lực tài chính vững chắc cho Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trong năm tiếp theo.